fbpx

Konflikhåndtering og autismeforeståelse
5-11 årige.


Beskrivelse af forløbet.

De 5 ugers forløb er et psykoedukation og forståelsesforløb, med det formål at familierne får redskaber og viden, til bedre at kunne mestre hverdagen til et kvalitetsfuldt liv.

I mødet med samfundet, bliver en neurobiologi som autisme, ofte til et handicap. Det kan blive en betydelig belastning for hele familien, som kan opleves at være meget svær at stå i alene.
Alle forældre til autistiske børn har deres egen historie, og egne oplevelser med samfundets feedback.
At stå alene med følelser og tanker om sorg, forældreskab, parforhold, søskende, bedsteforældre, skolen og alle hverdagens udfordringer, kan være belastende og medvirkende til mistrivsel.

På forløbet ”Forstå Autisme” kommer du på et hold med 5 børns forældre/pårørende. Der kan derfor være op til 10 deltagere på hvert hold. Her vil du møde andre forældre/pårørende, som ligesom dig, gennem fælles interesse for autisme, gerne vil:

Blive bedre til at mestre familielivet med autisme
Få indsigt i hvordan alle hjerner virker, og forstå hvordan den autistiske hjerne virker
Viden om autisme og hvilken profil dit barn har for øjeblikket (5-11 år skolestart og mellemtrin)
Redskaber til at beskrive dit barn til jeres omgivende samfund, herunder også til det offentlige
Nye bekendtskaber og netværk til familier, som forstår
Mestringsstrategier til jer som forældre/pårørende, så I kan skabe bedre trivsel og livskvalitet
Formålet med forløbet er at familien styrkes og understøttes i at mestre. Forløbet giver familien
 • Indsigt i Autisme
 • I hvilken virkning det kan have på barnet
 • Hvordan familien kan mestre de problemer, der kan opstå.
1

Modul 1

 • Grundlæggende viden om Hjernen
 • generelt Autistisk tænkning
 • Opsamling og refleksion
2

Modul 2

 • Sansernes betydning
 • Begavelse
 • Opmærksomhed
 • Opsamling og refleksion
 • hjemmeopgave
3

Modul 3

 • Eksekutive Funktioner
 • Detaljefokus
 • Forestillingsevne
 • Opsamling og refleksion
 • hjemmeopgave
4

Modul 4

 • Sociale kompetencer
 • Bearbejdningshastighed
 • Hukommelse
 • Opsamling og refleksion
 • hjemmeopgave
5

Modul 5

 • Kommunikation
 • Særlige interesser
 • Særlige styrker
 • Opsamling og refleksion
 • afslutning

0 tilgængelige hold