fbpx

“Den bedste gave vi har givet til vores lille familie”

Efter afholdelse af Forstå Autismes første forældre kursus, modtog jeg denne fantastiske tilbagemelding fra kursusdeltagerne og par, Christina & Jeppe.

Kære Kathe

Tusind tak for et lærerigt kursus.
Vi har som forældre begge fået mere viden omkring autisme, hvordan vores barns hjerne fungere og hvordan vi kan mestre hverdagen så den kommer til at fungere for alle i familien.
Vigtigst af alt har vi begge fået den samme indsigt, som gør vi arbejder ud fra sammen udgangspunkt til gavn for vores barn.
Vi oplever også at vores uenigheder omkring opdragelse af vores autistiske barn er minimal, da vi nu begge ved hvad der er bedst og har sammen viden omkring hvordan vi griber barnet udfordringer an. Så det har bestemt også givet noget til parforholdet.

Du har igennem forløbet været en god formidler, der har formidlet på en konkret måde der er nem forståelig og lige til at omsætte i hverdagen.

Vi føler dit kursus er den bedste gave vi har givet til vores lille familie, tak for det.

Mvh. Christina og Jeppe

Er du interesseret i et forløb, der styrker din og jeres trivsel i hverdagen? Se mulighederne for forløb herunder.

Kurser

Kurser målrettet forældre & pårørende, med formålet at styrke og understøtte trivsel

Dagskursus

PDA og Autisme.

0 hold
tilgængelige

Se hold

Autismeforståelse

Effektive Pædagogiske Redskaber.

0 hold
tilgængelige

Se hold

Dagskursus

Bedsteforældre.

0 hold
tilgængelige

Se hold

5-11 årige

Konflikhåndtering og autismeforeståelse.

0 hold
tilgængelige

Se hold

12-18 årige

Konflikhåndtering og autismeforståelse.

0 hold
tilgængelige

Se hold

Erhverv

Skræddersyet forløb til din virksomhed, rådgivning eller psykoedukation

Få mere info

Erhverv

Unge og voksne

Efter en uforpligtende samtale, tilpasser jeg et personligt forløb til dig.

Få mere info

Unge og voksne

Søg bevilling til kurser som Forstå Autisme

Som familie med børn med handicap, er der ofte udgifter, som andre familier med børn ikke har. Derfor er der i Servicelovens § 41, en mulighed for familierne med børn med handicap kan søge om støtte, det kaldes merudgifter.

Formålet med Servicelovens § 41 er at medvirke til at børn og unge med handicap kan fortsætte med at bo hjemme, at familien kan fortsætte med at leve så normalt som muligt uanset børns handicap og at undgå at børnene handicap forværres eller får andre alvorligere følger.

For at kunne søge om merudgifter skal det vurderes om familiens barn er omfattet at betingelserne for at kunne få bevilget merudgifter.
For at være omfattes laves en vurdering ud fra barnets fysiske eller psykiske funktionsnedsættelse om den er:

 • Betydelig og varig, nævn i ansøgningen de begrænsninger i hverdagen dit barn oplever, og at begrænsningerne er varige, og kræver kompenserende støtte
 • Indgribende kronisk lidelse, nævn i ansøgningen at dit barns autisme er af en karakter, som giver alvorlige følger i dagligdagen, og forventes at vare barnealderen ud. Henvis til de nævnte begrænsninger.
 • Indgribende langvarig lidelse, nævn i ansøgningen at dit barns autisme er af en karakter, som giver alvorlige følger i dagligdagen, og må forventes at være langvarig, hvis der ikke sættes ind med kompenserende støtte

Formålet med et forældrekursus hos Forstå Autisme kan kort beskrives på denne måde:

Et kursusforløb hos Forstå autisme tilfører familien viden så familien styrkes og understøttes i at mestre.
Forløbet giver familien nødvendig:

 • Indsigt i Autisme.
 • Viden om hvilken virkning autisme kan have på barnet.
 • Værktøjer til at mestre hverdagen.

Hvor kan du søge om hjælp til merudgiften?
Du kan søge på Borger.dk. gå ind under fanen ”Børn med handicap” Hvis din kommune ikke er tilmeldt selvbetjening på Borger.dk (du finder ud af det ved at finde din kommune på listen på Borger.dk) så skal du kontakte din kommune og bede om at tale med en rådgiver indenfor servicelovens § 41 merudgifter.
Det er barnets bopælsadresse der afgør hvilken kommune du skal søge om merudgifter hos.

Tekst du skal have klar til ansøgningen:

 1. Beskrivelse af dit barns/børns oplevede begrænsninger i hverdagen, som opleves i forbindelse med barnets autisme. Vær objektiv i din beskrivelse af begrænsningerne, undgå at være for følsom og tolkende (Vigtigt at undlade egne begrænsninger – det er barnets begrænsninger som ligger til grund for vurdering af barnets funktionsnedsættelse)
 2. Beskrivelse af kurset som du ønsker at søge merudgifter til. Mange kurser beskriver et formål. Kopi at kursusbeskrivelse, kan hentes som pdf på min hjemmeside om Forstå Autisme forløbet.
 3. Beskrivelse af barnets alder
 4. Beskrivelse af tildelt viden, som I har fået i familien, siden barnet er blevet diagnosticeret med autisme
 5. Beskriv jeres mulighed for om I forældre kan deltage i netværk på barnets skoletilbud
 6. Er der tilbudt viden om barnets autisme hos psykiatri, egen læge eller hos kommune jf. Servicelovens § 11
 7. Sandsynliggør at det kursus du søger om, indeholder ny viden i forhold til den viden der har vært tilgængeligt for familien tidligere.


På det elektroniske ansøgningsskema på Borger.dk kan du vedhæfte kopi af

 • uddybende beskrivelse af barnets funktionsniveau /begrænsninger i dagligdagen – hold det i punktform og kortfattet og skriv at I kan uddybe nærmere, punkt. 1
 • kursusbeskrivelse, punkt. 2
 • Dokument med oplysning om punkt.  3, 4, 5, 6, 7, og 8

Det elektroniske ansøgningsskema skal besvares med følgende oplysninger:

 • Dit barns navn og cpr nr.
 • Dit navn, du er logget ind med NemID, oplysning om forældremyndighed.
 • Frivilligt oplysning om anden forælder.
 • Kort beskrivelse af dit barns funktionsnedsættelse.
 • Supplerende oplysninger til kommunen, skriv hvem de kan kontakte – ppr, skole, daginstitution, egen læge psykiatri mv.
 • Beskriv udgiftsart og pris (man skal minimum have udgiver for 5350,- i 2023 – overvej om der er andre merudgifter I vil søge samtidigt).
 • Er barnet medlem af Danmark – hvis ja hvilken gruppe.
 • Samtykke til at indhente oplysninger.
 • Tilføj Bilag (se forslag til bilag ovenfor).
 • Indsend – Husk at bede om en skriftlig besvarelse på din ansøgning hvis det er muligt i formularen