fbpx

Bisidder

Bisidder.

Hjælp til sagen i kommunen med en bisidder.

Rådgivning, hjælp og støtte.

Du har en sag hos kommunen eller har søgt eller ønsker at søge kommunen om en ydelse. Jeg kan hjælpe dig med at oplyse din sag i forhold til det ansøgte. Det kan være svært at have overblik over de forskellige muligheder for støtte i din sag. Jeg kan hjælpe dig med et overblik og hvilke muligheder du har i din sag.

  • Råd og vejledning
  • Overblik over din sag
  • Hjælpe med at beskrive din sag til kommunen
  • Forberedelse til møde hos kommunen
  • Deltage som bisidder, ekstra øjne og ører
  • Efter du har modtaget en afgørelse, kan jeg se på muligheder for evt. at klage

Pris pr. time 600,- inkl. Moms.
Timer opgøres månedligt og der fremsendes faktura.

Kørsel afregnes med km-takst kr. 3.50 pr. kørt km. Eks. i forbindelse med møder på kommunen.
Du kan også komme til mit kontor Møllegade 15, 7430 Ikast

Du kan kontakte mig på mail kathe@forståautisme.dk Jeg besvarer din henvendelse hurtigst muligt.

Sender du mail om aftenen, kan du forvente svar den næstfølgende dag, da jeg ofte har kurser om aftenen og derfor ikke kan nå at svare fyldestgørende.

Skal du sende mig dine sagsakter, som jeg skal læse igennem, kan du benytte wetransfer.com som er en sikker måde at sende dine filer til mig på.

Du kan ringe på 61189236, hvis jeg ikke svarer kan du sende mig en sms, det er bedre end en voicebesked, jeg lytter bedst med mine øjne

Bisidderrollen du kan forvente af mig: Jeg kan sammen med dig deltage i møder med myndigheden. Jeg kan hjælpe dig med at stille relevante spørgsmål eller støtte dig i at få spurgt ind og sagt tingene.

Mit fokus som bisidder er at støtte dig i din dialog med sagsbehandler. Jeg har som udgangspunkt ikke ret til selvstændigt at stille spørgsmål direkte til din sagsbehandler. En dialog mellem mig og din sagsbehandler under et møde forudsætter accept fra sagsbehandler og at du giver mig lov til at deltage i samtalen.

Efter samtalen kan jeg hjælpe dig med at få klarhed over, hvad der blev sagt og besluttet. Jeg leverer, som udgangspunkt ikke partsrepræsentation. Den store forskel på en bisidder og en partsrepræsentant består i, at partsrepræsentanten har samme beføjelser som dig – dvs. partsrettigheder – det har en bisidder ikke.

Lovgivning

En borger kan på ethvert tidspunkt i forbindelse med behandling af en sag, lade sig repræsentere eller bistå af andre.

Dette fremgår af forvaltningslovens § 8. Denne ret kan kun i ganske særlige tilfælde tilsidesættes.

Borger bestemmer som udgangspunkt selv, hvem der skal være bisidder eller partsrepræsentant. Det kan være en bekendt eller en ven som borger har tillid til, men det kan også være én med faglig baggrund og dermed særlig indsigt i det område sagen drejer sig om.